Subject: http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=6926×
Topic Descriptor: http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=6926×
Topic Descriptor (local): http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=6926×
Name Descriptor: Domínguez Neira, Pedro, 1894-1970×