Subject: http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=12852×
Topic Descriptor: http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=12852×
Topic Descriptor (local): http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=12852×
Name Descriptor: Teixeira, Floriano×